– Viktigast nästa år blir så klart att fokusera på medlemsrekryteringen. Att vi ska få fler medlemmar och fler förtroendevalda, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund inför det nya året.

I sin budgetprognos har Kommunal också slagit fast att medlemsantalet ska öka med 5 000 medlemmar per år 2018–2020. Skulle man lyckas med det är medlemsantalet över de nivåer förbundet hade innan Kommunalskandalen slog ner förra året.

Kommunal kommer, enligt Lenita Granlund, att driva heltidsfrågan och arbetsmiljöfrågorna hårt nästa år.

– Det är egentligen bara att fortsätta. Vi adderar inte nya saker. Utan vi ska bara koncentrera oss på det jobb som redan är påbörjat.

Och här blir det extra fokus på kommunerna och landstingen/regionerna där avstämningar ska göras om hur det går med arbetet att göra heltid till norm hos de kommunala arbetsgivarna. Och det nya samverkansavtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ska bära frukt med lokala arbetsmiljöstrategier, är det tänkt.

2018 blir ett ovanligt lugnt år på avtalsfronten. Men ett stort avtalsområde ska förhandlas om till våren. Det är avtalen inom privat vård och omsorg och äldreomsorg med Vårdföretagarna. De gamla avtalen löper ut den 31 maj.