På flera håll i Eskilstuna har anställda i äldreomsorgen protesterat mot att nya scheman införs. De upplever att bemanningen minskas.

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna har ett minus på 17,5 miljoner kronor. Därför förändrar kommunen bemanningen.

–  Vi har förklarat oss oeniga till att 35 årsarbetare tas bort från äldreomsorgen till bemanningspoolen, säger Magnus Eriksson, Kommunal.

Facket anser att det i praktiken innebär lägre bemanning.

– Arbetsgivaren säger att det är behovet som ska styra, men det är oklart när man ska ta in folk från bemanningspoolen. Vi tycker att det är behov jämt, säger Magnus Eriksson.

Farhågor finns också för att det blir svårare att lägga scheman eftersom det blir färre som kan ta passen.

Magnus Eriksson anser också att förändringen motverkar arbetet med att införa heltid som norm, enligt avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Många kommer inte orka arbeta heltid, med den psykiska och fysiska press som det är. Det är värst för de som är kvar, de förväntas göra samma jobb trots att de är färre, säger Magnus Eriksson.

Kommunal överväger nu hur frågan ska drivas vidare.

Eskilstuna införde rätt till önskad sysselsättningsgrad 2015. Då gick ett 90-tal personer upp i till heltid.

– Man har inte fått struktur för att få ordning på den tid som blir när personalen önskat upp sysselsättningsgraden, säger Magnus Eriksson.

Johan Lindström är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Han betonar att ambitionen är att få en ekonomi i balans, men också att bemanna utifrån behov.

– Det problem vi har haft är att all tillgänglig personal har delats ut i grundbemanning, bemanningen har varit den samma oavsett behov, säger han.

Enligt Johan Lindström har det resulterat i att de ekonomiska ramarna spräckts när det funnits behov av ökad bemanning.

Därför vill kommunen sänka grundbemanningen i schemat och i stället ska bemanningspoolen täcka upp vid toppar.

– Det är välkänt i verksamheten när man har behov av att utöka bemanningen, det kan vara vid vård i livets slutskede eller när någon har oro eller ångest, säger Johan Lindström.

Men många anställda känner sig redan pressade. 

– Redan nu har jag kollegor som går hem och gråter efter jobbet för att det är så tungt, sa Helén Hedqvist, arbetsplatsombud och skyddsombud för Kommunal på äldreboendet Tunagården i Eskilstuna, tidigare till KA. 

– Jag har största respekt för den känslan. Men jag tror att det finns möjlighet att förändra arbetssättet så att arbetsrytmen blir drägligare och arbetstopparna minskar, säger Johan Lindström.

Han tror inte att nyordningen påverkar arbetet mot heltid som norm, i stället tror han att nya arbetssätt kan göra att fler orkar arbeta heltid.

Ett av målen med förändringen är att timvikarierna ska bli färre och tillsvidareanställningarna öka.

Förändringen var planerad att genomföras stegvis i början av nästa år. Men efter att Kommunal förklarat sig oenigt har processen stannat av.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC Public Domain via Wikimedia