I nästa vecka presenteras utredningen om en modern föräldraförsäkring. Utredningens huvudsyfte är att föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen på ett bättre sätt ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden. Det handlar främst om hur dagarna ska delas upp mellan föräldrar samt ålders- och tidsgränser för uttag.

Kommunals ordförande Tobias Baudin vill ha en individualiserad försäkring:

– Helst vill vi se en helt individualiserad föräldraförsäkring, vi har kongressbeslut på det. Men som ett första steg är det bra om vi går framåt och reserverar fler månader. Det är viktigt både med tanke på föräldranärvaro och för inkomsterna, säger han.

LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström håller med och lyfter fram att en helt individualiserad föräldraförsäkring – att föräldrarna delade hälften var – skulle betyda enormt mycket för kvinnornas position på arbetsmarknaden:

– Arbetsgivarna skulle inte längre kunna förutsätta att kvinnor är borta mycket långa perioder från arbetet. Dessutom skulle det stärka mäns rätt att stanna hemma och ta hand om sina barn. Hur föräldrar delar på föräldraledigheten den första tiden påverkar deras arbetstider senare i arbetslivet. En delad föräldraförsäkring motverkar skillnaderna i mäns och kvinnors arbetstider och inkomster, menar Berit Müllerström.

Hon och LO vill också se mer ändamålsenliga tidsgränser för försäkringen. Den med låg inkomst som behöver varje slant tvingas använda de flesta av föräldradagarna tidigt i barnets liv. Samtidigt som de föräldrar som har råd sparar dagar under en mycket lång period. Det skapar ojämlika möjligheter att kombinera arbete och familj, enligt Berit Müllerström:

– Föräldraförsäkringens huvudsakliga syfte är att ge föräldrar möjlighet att ta hand om sina små barn innan de börjar i förskolan. Samtidigt behöver alla föräldrar ges reella möjligheter att anpassa sitt arbete efter barnens behov. Den fyraårsgräns som begränsar antalet dagar föräldrar kan spara som finns i försäkringen idag är bra och bör byggas vidare på.

Också Tobias Baudin tror att det är bra att se över hur länge man kan ta ut försäkringen.

– Dagens regelverk försenar kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Jag tror att man ska vara försiktig i att dra ut på försäkringen för lång tid så det kan vara bra att vi får en diskussion om det.

Att både LO och Kommunal förespråkar en helt delad föräldraförsäkring betyder inte att de har alla sina medlemmar i ryggen. Tobias Baudin är medveten om att många medlemmar är kritiska till idén:

– Jag möter ofta det när jag möter medlemmar och där behöver vi inom fackföreningsrörelsen vara självkritiska. Vi har glömt att opinionsbilda och prata med medlemmarna om hur föräldraledigheten påverkar löneutveckling och karriär.

Utredaren Lars Arrhenius överlämnar utredningen om en modern föräldraförsäkring till socialminister Annika Strandhäll (S) på måndag 18 december.