SVAR: Kollektivavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting gäller för dig om du arbetar som barnskötare inom en kommun. I det avtalet regleras att obligatorisk utbildning som inte sker på arbetstid ska kompenseras med timme mot timme. Grundtanken är att tiden ska utges som kompensationsledighet. Obligatorisk utbildning ska dock om möjligt förläggas på arbetstid.

Det finns ingen reglering om hur ofta utbildning kan ske. Kontakta ditt lokala Kommunal, som kan undersöka denna fråga mer. Är du inte anställd av en kommun finns inga regleringar i kollektivavtal, men också i detta fall ska du kontakta ditt lokala fack för att få hjälp.

Annica Jansson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström