SVAR: Lönen ska vara individuell och differentierad, vilket står i det löneavtal du omfattas av. Vad som ger löneökning förhandlas av ditt lokala Kommunal och arbetsgivaren. Kriterier som beskriver vad du gör och hur du utför dina arbetsuppgifter ska ligga till grund för löneökning.

Lönebidrag för trygghet i anställning innebär att arbetsgivaren kan få en ekonomisk ersättning om denne anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Anställningen kan vara tillsvidare eller tidsbegränsad. Kontakta ditt lokala Kommunal, så får du veta vad som gäller i ditt fall.

Mikael Lundberg,
ombudsman på Kommunal