SVAR: Du kan få sjukpenning eller rehabiliteringspenning även vid utlandsvistelse, så länge det inte försvårar tillfrisknande eller rehabilitering. Tack vare EU-rätten krävs medgivande av Försäkringskassan bara om man reser utanför EU eller till Schweiz.

Du är sjukskriven och du har rehabiliteringsersättning. Denna ersättning skiljer sig från sjukpenning. Man kan få rehabiliteringsersättning om man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel under tid då man deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Till skillnad från sjukpenning kräver rehabiliteringsersättning ett aktivt deltagande i rehabilitering. Enligt regelverket får man behålla ersättningen vid ”kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt”. Det finns också föreskrifter som rör olika typer av uppehåll, då man kan behålla ersättningen. Det rör sig till exempel om jullov och påsklov eller längre uppehåll som sommarlov eller högst fyra veckors semesteruppehåll hos utbildningsanordnaren.

Däremot hittar jag inte stöd för att man som enskild försäkrad kan ”ta semester” från sin rehabilitering. Möjligheten till ledighet ser ut att vara beroende av rehabiliteringsanordnarens förutsättningar. Informationen från din handläggare har uppenbarligen inte varit särskilt tydlig och kanske till och med felaktig.

Jag föreslår att du vänder dig direkt till din rehabanordnare för frågan om ledighet. Om din handläggare säger nej på oklara grund­er ska du be om ett skriftligt beslut som det går att begära omprövning av.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd