Vad hände med löftena om sjukförsäkringen? Det var rubriken på LO-seminariet på måndagen den 11 december. Bakgrunden är de kraftiga ökningar av fall där sjukskrivningar ifrågasätts och sjukpenning dras in. 

– Vi har följt den här utvecklingen väldigt noga. Och vi kommer också inom kort komma tillbaka med åtgärdsförslag som pekar på de delar i försäkringen som vi tycker är problematiska. Och då handlar det om kvaliteten på handläggningen och att man som individ ska kunna förstå de beslut man får, sade Annika Strandhäll innan hon var tvungen att gå.

LÄS OCKSÅ: Fler rättsfall mot Försäkringskassan 

Förslagen ska komma någon efter jul, enligt socialministern.

Den fackliga kritiken mot regeringen när det gäller sjukförsäkringen börjar nästan närma sig den kritik Alliansregeringen fick då man införde tidsgränser och en bortre parentes i sjukförsäkringen under mandatperioden 2006–2010.

Det som varit aktuellt den senaste tiden är de många fallen där individer får avslag med motiveringen att de kan anses ha arbetsförmåga om man prövar det mot ett normalt förekommande arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

LO-TCO Rättsskydd rapporterar om en anstormning av sjukpenningärenden 2017.

Men prövningarna sker, enligt bland andra LO, mot ett slags fiktivt arbete, där alla undantagen från olika typer av ställningar och arbetsmoment är så många att den typen av arbete knappast existerar.

– Med ett så luddigt regelverk som det är nu kan ju i princip alla bedömas vara friska. Det finns inga sådana jobb, det är helt galet, sade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Han välkomnade ministerns besked, även om det var otydligt.

– Jag hoppas verkligen de gör det här förändringarna så att vi får en medmänskligare sjukförsäkring.

Lisbeth Lippe Forsberg, från den ideella föreningen Solrosuppropet som startade som en reaktion på utförsäkringarna 2011, konstaterade luttrat:

– Annika Strandhäll lovar att återkomma inom kort. Men det löftet har jag hört ganska länge. För de som står utan ersättning är det bråttom, sade Lisbeth Lippe Forsberg.

Under seminariet debatterades också regeringens mål att få ner sjukfrånvaron till nio sjukdagar i genomsnitt per individ och år, något som enligt kritikerna är själva orsaken till Försäkringskassans hårdare bedömningar.

Annika Strandhäll menade att det snarare handlar om att det först nu märks att Försäkringskassan mer strikt börjat tillämpa de prövningar av arbetsförmågan man ska göra enligt regelverket.

– Det är först när man ser hur ett regelverk tillämpas som man också kan se bristerna, sade Annika Strandhäll.