Det var i november förra året som den så kallade Coop-domen föll i Arbetsdomstolen. Den slog fast att det är tillåtet för arbetsgivarna med hyvling, alltså att sänka de anställdas tjänstgöringsgrader.

Domen gick som en chockvåg genom framför allt LO, som har krävt lagstiftning. Regeringen tittar på frågan. När domen kom hade Kommunal stämt Frösunda och Attendo till AD för hyvling men fick dra tillbaka stämningarna.

Men den ökning som många befarade har inte inträffat på Kommunals områden. Endast fem av tretton avdelningar har haft något fall av hyvling det senaste året. Totalt rör det sig om färre än tio fall. Tre avdelningar har inte svarat. Ett färskt exempel är Bräcke diakoni som ska hyvla 28 heltidstjänster på sin dagliga verksamhet i Lerum, ner till 87,5 procent.

– Det som skrämmer mest är ju att själva principen om anställningstrygghet är bortblåst. De behöver inte ens en anledning för att sänka tjänstgöringsgraderna för folk. Det hade aldrig accepterats av en högre tjänsteman, säger en av de anställda på Bräcke, som vill vara anonym.

Ett annat stort fall är det kommunala bolaget Solom i Sollentuna, där cirka 90 anställda får sänkt sysselsättningsgrad, som mest med 31 procent. Tidigare i år ville också Frösunda hyvla i stor skala på boendet Ekbacken i Sundbyberg, men det lyckades facket stoppa.

Utöver de fallen handlar det mest om mindre hyvlingar. Ytterligare en mindre hyvling är eventuellt på gång i en avdelning, men Kommunal försöker i förhandlingar att stoppa det.

Johan Ingelskog, chef för arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal, ser flera förklaringar till att hyvling inte slagit igenom på Kommunals områden.

– Dels så tror jag att flera arbetsgivare inte vill göra så här även om de har rätt att göra det. Man inser att om man vill ha bra kompetens och vara en attraktiv arbetsgivare så måste man bete sig därefter. Det andra är att vi och SKL har vårt heltidsprojekt och det innebär att vi ska höja och inte sänka sysselsättningsgraderna, säger Johan Ingelskog.

Det faktum att så stor andel av Kommunals medlemmar är offentligt anställda tror Johan Ingelskog alltså bidrar till att hyvling fortfarande är relativt ovanligt. Tidningen Handelsnytt har också undersökt förekomsten av hyvling på Handels områden det senaste året. De rapporterar om totalt 92 fall där arbetsgivaren velat hyvla, cirka hälften av dem har också lett till hyvling.

Johan Ingelskog tror att ytterligare en förklaring till de stora skillnaderna är att det är väldigt få arbetsbristförhandlingar på Kommunals områden.   

– Antalet arbetade timmar är ganska jämt och det gör att arbetsbristsituationer sällan uppstår. Jag kan tänka mig att inom Handels områden går det mer upp och ner för butiker till exempel. I de fall hos oss där det förekommer så är det ofta manligt dominerade yrken där heltid är norm och där skulle arbetsgivaren aldrig drömma om att föreslå att personalen ska gå ner till deltid.

Ingelskog trodde aldrig på en stor ökning av hyvling, bland annat för att vi befinner oss i en högkonjunktur där ekonomin går bra.

– Det är hård konkurrens om bra arbetskraft. Men vi får väl se om konjunkturen viker om det ökar då.