Från och med den 1 februari vill inte Bräcke diakoni längre ha heltidsanställda på sin dagliga verksamhet i Lerum. Därför har de 28 som i dag arbetar heltid fått ett ultimatum – gå ner till 87,5 procents tjänst eller sluta.

Anledningen är att Bräcke efter en ny upphandling har tecknat ett nytt avtal med Lerums kommun som ger mindre ersättning än förut.

LÄS OCKSÅ: Få hyvlingar trots domen i AD

– Det har naturligtvis skapat en oro bland personalen. Det som skrämmer mest är ju att själva principen om anställningstrygghet är bortblåst. De behöver inte ens en anledning för att sänka tjänstgöringsgraderna för folk. Det hade aldrig accepterats av en högre tjänsteman, säger en av de anställda, som vill vara anonym.

Hen har räknat ut att hyvlingen av hens tjänst kommer innebära en lönesänkning på drygt 3 000 kronor i månaden. Förhandlingen mellan Bräcke och facken som har medlemmar på arbetsplatsen, däribland Kommunal, slutade i oenighet.

– Vi försökte med alla medel att stoppa det och föreslog andra lösningar men de köpte inget av våra förslag. Det enda vi kan hävda i den här frågan är arbetsmiljön, så jag har rått våra medlemmar att göra psykosociala arbetsmiljöronder för att peka på hur arbetsmiljön påverkas, säger Annika Almqvist, fackligt förtroendevald för Kommunal på Bräcke i Göteborg som förhandlade om hyvlingen.

LÄS OCKSÅ: Kritik mot sänkta arbetstider

Enligt Annika Almqvist finns det medlemmar som inte kommer att kunna arbeta kvar eftersom de inte har råd att gå ner i lön. Hon tycker inte att Bräcke borde ha skrivit på avtalet med Lerums kommun, eftersom det innebar sådana försämringar, och att det är extra illa eftersom Bräcke diakoni är icke vinstdrivande och påstår sig sätta andra värden än de ekonomiska först.

Också den ur personalen som KA pratat med tycker att det är extra upprörande att ett företag som Bräcke diakoni hyvlar tjänster.

– Det är ett företag som har ganska hög svansföring när de gäller moraliska och etiska frågor. Man har medmänsklighet i värdegrunden och säger sig värna stoltheten hos de olika yrkesgrupperna. Företag som Frösunda har kommit överens med Kommunal om att inte fortsätta med hyvling och så kommer lilla Bräcke och gör detta.

LÄS OCKSÅ: Frösunda lovar sluta med hyvling

Johan Broberg är driftsområdeschef på Bräcke diakoni och säger att han beklagar att personalen drabbas på det här sättet.

– Jag är fullt medveten om att det här påverkar folks lönekuvert och jag beklagar det. Samtidigt är det så att vi behöver en verksamhet som går ihop ekonomiskt, det är en grundförutsättning för att ha en verksamhet, säger Johan Broberg.

Han säger att hyvlingen dels görs på grund av kommunens lägre ersättningar, dels för att antalet deltagare i verksamheten är som flest på dagtid, vilket gör att de vill ha mer personal då. Det är också anledningen till att de väljer att hyvla i stället för att säga upp personal.

– Vi har såklart resonerat kring det alternativet men om det blir färre personal på dagtid tror vi att det påverkar deltagarna negativt, samt att arbetsmiljön blir mer pressad för de medarbetare som är kvar, säger Johan Broberg.

Det är ju ingen som har tvingat er att skriva på det här nya avtalet – varför gjorde ni det när konsekvenserna är att ni inte kan erbjuda heltider?

Vi har gjort bedömningen att de går att bedriva en bra vård och omsorg med det nya avtalet också.

Ni är icke vinstdrivande och har hög svansföring i frågorna om kvalitet i välfärden – hur rimmar det med att ni nu behandlar er personal så här?

– Oavsett om man är en idéburen verksamhet eller inte så vi lever vi ju på samma ekonomiska marknad. Vi har samma förutsättningar som alla andra. Vi har inga intressen att dra ner på tjänster för att tjäna pengar utan vi har ett intresse av att driva verksamhet med bra kvalitet och gå ihop ekonomiskt, säger Johan Broberg.

Fotnot: BIlden är licenserad av Creative Commons CC0 via Wikimedia.