SVAR: I de flesta fall har du rätt till ersättning från a-kassan efter studier. Heltidsstudier är oftast så kallad överhoppningsbar tid, vilket innebär att a-kassan hoppar över tiden och i stället baserar din ersättningsrätt på vad du gjorde innan studierna. Det är möjligt att hoppa över fem år av studier. Det finns dock ett undantag, som uppstår om du är under 25 år när du slutar studera. Då är heltidsstudierna bara överhoppningsbara om du arbetat heltid i fem sammanhängande månader innan studierna.

I ditt fall är studierna troligtvis överhoppningsbara, i vart fall om du fyllt 25 år den 31 december 2018. Om du har rätt till ersättning eller inte baseras då på vad du gjorde innan du studerade. Eftersom du då hade a-kassa får du fortsätta på den ersättningsperioden under förutsättning att du har ersättningsdagar kvar. Utifrån din beskrivning bör du ha rätt till ersättning om du är arbetslös när studierna avslutas.

Observera att detta bara gäller heltidsstudier. Om studierna är mindre än 100 procent är de aldrig överhoppningsbara.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa