I går gick LO ut med ett pressmeddelande om att de nu vill ha förhandlingar med staten om sin del för att etableringsanställningar ska bli verklighet.

Detta sedan Kommunal, IF Metall, Handels, HRF, Livs, Pappers, Elektrikerna och Musikerna säger ja till principöverenskommelsen.

Byggnads, GS och Transport säger nej. Fastighets, Seko och Målarna är tveksamma. Unionen står bakom förslaget, men bara gentemot Teknikföretagen som ingår i Svenskt Näringsliv.

Samtliga arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv säger också ja.

Principöverenskommelsen handlar om etableringsanställning för nyanlända som har fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna, ungdomar som är 25 år eller yngre och som har varit utan arbete i minst sex månader och äldre som har varit långtidsarbetslösa i minst tolv månader.

De får 8 000 kronor i lön. Tanken är att staten sedan ger ett bidrag som innebär att den anställde totalt får en inkomst som motsvarar lägsta lön i kollektivavtal, efter skatt.

OB-tillägg och andra ersättningar enligt kollektivavtal ska baseras på lönen 8 000 kronor. I Kommunals avtal är det samma OB-tilägg för alla obeorende av inkomst. Beordrad övertid ger rätt till ersättning som baseras på vad personen totalt får i lön från arbetsgivaren och bidrag från staten.

Det arbetsgivaren betalar i lön ska vara befriat från arbetsgivareavgift. Lön och bidrag som den etableringsanställde får ska vara skattebefriat.

Etableringsanställning är en visstidsanställning i högst två år. Därefter ska den omvandlas till en fast anställning. Uppsägningstiden blir under tiden en månad för arbetsgivaren och den anställde. Det blir en egen turordningskrets för etableringsanställda vid företaget, utan företrädesrätt.

Etableringsanställning får inte gå före företrädesrätt för andra enligt LAS utan lokal överenskommelse.

Nyanlända ska ges möjlighet till att utan löneavdrag delta i utbildningen Svenska för invandrare. I överenskommelsen står att en rimlig fördelning av tiden är att hälften av utbildningen får ske på arbetstid och hälften på fritiden.

En arbetsgivare som vill utnyttja möjligheten att använda etableringsanställning måste vara medlem i ett förbund inom Svenskt Näringsliv samt ha kollektivavtal med förbund inom LO eller med Unionen.

Förutom att parterna vill att staten ska ge bidrag till etableringsanställda samt att lön och bidrag ska vara skattebefriat, vill de se satsningar som gör det möjligt med språkutbildning så nära företagen som möjligt.

Dessutom föreslår parterna att staten ska överväga att lägga ut myndighetsutövning på entreprenad till privata omställningsföretag. Detta för att snabba på processen med att bevilja bidrag och annat stöd till arbetsgivare och etableringsanställda.

Svenskt Näringsliv tycker att det är ett svaghetstecken att LO inte kan stå enat bakom principöverenskommelsen.

Att Byggnads och GS säger nej förklaras från LO-håll med att dessa förbund redan har överenskommelser med sina arbetsgivare som ska underlätta för dem som står utanför arbetsmarknaden.

Men Svenskt Näringsliv hänvisar till att principöverenskommelsen inte ska påverka avtal om lärlings- och yrkesutbildningsavtal.  

Transport lämnade tidigt diskussionerna eftersom de inte anser sig berörda av möjligheten att införa etableringsanställning.

Dock står Transportföretagen i Svenskt Näringsliv bakom principöverenskommelsen.

Det som en majoritet inom LO nu sagt ja till liknar mycket det förslag som Teknikföretagen i våras bjöd in Kommunal, IF Metall och Unionen att förhandla om. Kommunal har från början varit positivt till att delta i dessa förhandlingar. Och Tobias Baudin är nöjd med principöverenskommelsen.

– Det är viktigt att vi underlättar för nyanlända, unga och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden.

Principöverenskommelsen har också likheter med det förslag till inträdesjobb som Allianspartierna presenterade för ett par månader sedan. Och Tobias Baudin säger att LO känt sig pressat av risken för lagstiftning enligt Alliansens modell.

– Nu har vi en överenskommelse som har tagits fram av parterna. Det är bättre än att politiker lägger sig i hur löner ska sättas, säger han.

Om LO, Unionen och Svenskt Näringsliv blir överens med staten ska Kommunal förhandla med berörda privata arbetsgivare om ett branschavtal om etableringsanställning.

Sedan tidigare har Kommunal en överenskommelse med SKL om extratjänster som kan ge nyanlända möjlighet till jobb. Detta kommer inte att påverkas av att det också införs etableringsanställningar, tror Tobias Baudin.

– Etableringsanställningar ska ju bara kunna införas i privata företag som är anslutna till förbund inom Svenskt Näringsliv.

Bland LO-förbunden finns en kritik mot principöverenskommelsen för att den riskerar att sänka eller hålla tillbaka lönerna för andra.

Men Tobias Baudin menar att det inte är någon risk för Kommunals medlemmar.

– Vi har så starka kollektivavtal så någon press på våra löner kommer inte att ske, säger han.