Vittnesmålen om sexuella trakasserier kommer från hela fackföreningsrörelsen. I uppropet i tidningen ETC skriver 1501 kvinnor att de kräver ett slut på sexismen och tystnadskulturen inom fackföreningsrörelsen:

”Vår rörelse har lika stora problem med sexism och sexuella trakasserier som övriga samhället. Vi har samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i våra egna förbund. Därför har vi i ett gemensamt upprop samlat 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen. Vi kräver ett slut på sexismen och tystnadskulturen, det är #inteförhandlingsbart.”

Runt 270 kvinnor med anknytning till Kommunal har skrivit under uppropet. Lisa Bengtsson, Kommunals tredje vice ordförande, är en av dem.

– När jag var yngre har jag varit utsatt för saker som inte varit okej på fackliga möten och kurser. Jag har också behövt anpassa mitt beteende för att undvika obehagliga situationer. Det är fullständigt oacceptabelt att det är så, att kvinnor inte känner sig trygga när vi utför våra fackliga uppdrag, säger Lisa Bengtsson.

Tidningen Arbetet och Sekotidningen har tidigare rapporterat om hur kvinnor undviker att delta i fackliga kurser av rädsla för att utsättas för sexuella trakasserier.

Lisa Bengtsson menar att det är allvarligt att kvinnor inom den fackliga rörelsen utsätts, eftersom facken ska arbeta för jämställdhet och motarbeta sexuella trakasserier på arbetsplatserna.

– Det är extra allvarligt när de sker inom fackföreningsrörelsen. Men det som blivit tydligt efter alla upprop är att sexuella trakasserier är ett samhällsproblem som finns i alla delar av samhället. Där män finns, där finns alltför ofta problem med sexuella trakasserier. I grunden handlar det om att män har mer makt än kvinnor, och det är något som facken måste kämpa för att förändra, säger Lisa Bengtsson.

Upplever du att det finns en tystnadskultur inom Kommunal när det gäller sexuella trakasserier inom förbundet?

– Personligen har jag inte upplevt det sedan jag började på Kommunal. Vi utbildar alla våra förtroendevalda och anställda i de här frågorna. Men även om jag tycker att Kommunal kommit långt så är varje kvinna som utsätts ett stort misslyckande för facken, säger Lisa Bengtsson.

Här kan du läsa uppropet #inteförhandlingsbart i sin helhet.