Inga beslut ska fattas vid toppmötet. Men det förväntas att mötet ska sluta upp bakom den Sociala pelaren som medlemsländerna, kommissionen och EU-parlamentet har enats om.

Pelaren består av 20 punkter som utgår från målet i EU:s fördrag att bli ”en social marknadsekonomi som syftar till full sysselsättning och sociala framsteg”.

Punkterna är indelade i tre grupper som handlar om:

– rätten till arbete på rättvisa villkor, till exempel kvinnors möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, utbildning/kompetensutveckling, lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön och jämställdhet i övrigt.

– rättvisa arbetsvillkor som trygga anställningar och balans mellan arbete och fritid.

– socialt skydd som arbetslöshetsersättning, sjuklön, pension samt sjuk- och hälsovård.

Tanken är att medlemsländerna på egen hand ska se till att uppfylla dessa mål. Men det finns också krafter som vill att EU ska gå in och lagstifta. Kommissionen har till exempel presenterat en idé om en a-kassa för hela EU.

Det finns även krav om att EU ska bestämma en nivå för lägsta lönen i varje medlemsland. Detta stöds till exempel av fackföreningar i Tyskland och Östeuropa där facken inte på egen hand klarar av att hålla lönerna uppe i kollektivavtal.

Men de svenska facken och den svenska regeringen vill inte överge den svenska modellen där parterna på arbetsmarknaden bestämmer löner och andra villkor i kollektivavtal. Och den svenska regeringen kan inte heller tänka sig att låta EU ta över rätten att bestämma villkoren för a-kassan, sjuklöneregler, pension eller andra sociala trygghetsfrågor.

Svenskt Näringsliv och partierna i alliansen varnar för att toppmötet kan leda till att EU tar över makten från Sverige i dessa frågor.

Ändå är de svenska facken och regeringen mycket positiva till mötet i Göteborg. Det är första gången på 20 år som EU:s ledare samlas för att diskutera sociala frågor. I två decennier har EU i första hand satsat på att utveckla den inre marknaden för företagen och kapitalet. Löntagarnas och medborgarnas rättigheter har fått stå tillbaka.

Nu är finanskrisen över, ekonomin är starkare än på mycket länge. EU-ledarna vill nu öka folkets stöd för EU, inte minst i skuggan av Brexit där en majoritet av folket i Storbritannien röstat för att landet ska lämna unionen.

Inför EU-toppmötet genomfördes ett europeiskt fackligt toppmöte i Göteborg. Där presenterades de fackliga förväntningarna på vad EU:s toppmöte ska leda till.

Europafacket ska utnyttja medlemsländernas intresse för sociala frågor till att uppvakta regeringen i varje EU-land för att presentera krav på förbättringar när det gäller arbetsmarknad, arbetsrätt och socialt skydd.

Diskussionen om den sociala pelaren ska leda till, hoppas Europafacket, att det i EU:s fördrag skrivs in ett socialt protokoll som slår fast att marknadens frihet aldrig får gå före fackliga och sociala rättigheter.