I dag beräknas drygt 15 procent av de äldre över 65 år inom hemtjänst, särskilt boende eller korttidsboende i Sverige vara undernärda. I vissa kommuner antas så många som var fjärde äldre inom äldreomsorgen vara undernärd. Drygt 46 procent av de äldre inom äldreomsorgen befinner sig i riskzonen.

Det visar siffror som publiceras i Kommunals rapport ”Tid för mat”. Samtidigt visar nya forskningsrön att problemet kan vara ännu mer omfattande. I rapporten kopplas undernäring hos äldre i svensk äldreomsorg delvis ihop med den tuffa arbetsmiljön för vårdpersonalen.

LÄS OCKSÅ: För lite tid gör äldre undernärda 

– Forskning visar att en hög personaltäthet har en positiv effekt för att minska undernäring bland äldre. En näringsrik måltid har ju ingen funktion om den inte hamnar i magen. Och för det krävs att personalen har tillräckligt med tid, säger Hampus Andersson, som är utredare på Kommunal och som skrivit rapporten.

Enligt rapporten är det inte någon brist på näringsrik mat som leder till de äldres undernäring, utan snarare en alltför stressig arbetsmiljö för vårdpersonalen. Den detaljstyrning som införts i äldreomsorgen pekas i rapporten ut som ett av problemen.

– Det är en helt annan sak att vårda människor än att producera bilar. Minutstyrning fungerar inte i äldreomsorgen. När det gäller problemet med undernäring hos äldre pratar man ofta om näringslära, men vad man missat är personalens viktiga roll i att motverka undernäring, säger Hampus Andersson.

Kommunal föreslår nu en rad åtgärder för att minska problemet med undernäring hos de äldre inom svensk äldreomsorg. Bland annat handlar det om ökad bemanning, mindre detaljstyrning i äldreomsorgen och kompetensutveckling för vårdpersonalen.

Kommunal vill också att tydliga riktlinjer införs så att arbetsgivare inom äldreomsorgen måste redovisa hur de säkrar bemanningen för att motverka undernäring.

– Det här handlar om att säkra ett värdigt liv för våra äldre och en rimlig arbetssituation för vårdpersonalen. Villkoren för de äldre speglar villkoren för personalen. Många undersköterskor och vårdbiträden kämpar för att ge den vård som de äldre behöver med sin egen hälsa som insats, säger Hampus Andersson.

Rapporten ”Tid för mat” presenteras i dag på Kvalitetsmässan i Göteborg.