SVAR: Kommunals sjuk- och efterlevande­försäkring är i grunden en livförsäkring, som lämnar ekonomisk ersättning till efterlevande vid dödsfall. Till försäkringen är också en del kopplad som betalar ut ekonomisk ersättning vid längre sjukskrivning. Dessutom finns en del som benämns ­diagnoskapital. Diagnoskapital betalas ut i form av ett engångsbelopp enligt en lista med diagnoser som slagits fast i villkoren. Detta innebär att vissa diagnoser, till exempel cancersjukdomar, omfattas av ersättningen. När man arbetar med listor, i detta fall diagnoser, hamnar vissa diagnoser utanför listan och berättigar därför inte till ersättning i just denna del av försäkringen.

Inger Hjärtström,
ombudsman på Kommunal