I förra veckan kom en dom i Arbetsdomstolen som gav ett assistansföretag rätt att omvandla tillsvidareanställningar till visstidsanställningar. Företaget bestämde att de inte skulle ha fasta anställningar längre, vilket Arbetsdomstolen slog fast räknas som en omorganisation där arbetsbrist uppstod.

Sussanne Lundberg, jurist på LO-TCO Rättskydd som drev fallet för Kommunals räkning, säger att de är mest besvikna på att domstolen ansåg att det rörde sig om arbetsbrist.

– Det fanns ingen förändring, de fick inte färre timmar eller lägre lön. Det enda arbetsgivaren vann var att någon gång i framtiden när den här brukaren och anställde inte längre kan arbeta tillsammans så slipper man böket med att se om det finns någon omplaceringsmöjlighet. Det lilla böket anser Arbetsdomstolen är en arbetsbrist, säger Sussanne Lundberg.

Däremot tror hon inte att risken är så stor att domen får effekter i andra branscher. Anledningen är den speciella form av visstidsanställning, ”anställning för viss tid så länge uppdraget varar”, som finns i kollektivavtalet. Den innebär ett avsteg från lagen om anställningsskydd, där regeln är att man blir tillsvidareanställd efter två år som visstidsanställd.

– I det här fallet finns en kollektivavtalsreglering som tillåter den här anställningsformen. Jag har svårt att tro att arbetsgivare i andra branscher skulle vilja göra det, för där finns det en regel som gör att man ändå blir tillsvidareanställd efter två år. Arbetsdomstolen har tagit väldigt mycket fasta på att det här är en anställningsform som parterna kommit överens om passar den här branschen, säger Sussanne Lundberg.

Hon tror inte heller att domen kommer få så väldigt stor effekt inom branschen – eftersom det redan är så vanligt med visstidsanställningar. Tillsvidareanställningar finns främst inom den kommunala personliga assistansen, som är en mindre del av den personliga assistans som utförs.