Nästa år har vi val till kommun, landsting/region och riksdag. För LO är det en självklarhet att engagera sig i valrörelsen för att få genomslag för de krav som gynnar Sveriges löntagare. Det gör vi genom att kämpa för en socialdemokratisk valseger, då Socialdemokraterna är det parti vi samverkar med. Därför blev vi förvånade när vi såg det förslag till riksdagslista som valberedningen för Norrbottens socialdemokratiska partidistrikt har lagt fram: inte ett enda fackligt namn finns på valbar plats! Det är under all kritik.

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti bildades 1889 av fackföreningsrörelsen. Det var en tid då arbetarna saknade rättigheter som idag är självklara: rösträtt, semester, inkomstrelaterad pension mm. Arbetarna jobbade långa arbetsdagar sex dagar i veckan och såväl fattigdom som barnarbete var utbredda företeelser. Det var i ett sådant läge som fackföreningarna förstod att det inte räckte med att förhandla med arbetsgivarna för att förbättra våra levnadsvillkor. Det behövdes även ett arbetarparti som kunde driva en politik ämnad åt att skapa ett jämlikt samhälle där alla människor är lika värda.

I dag har vi en hel del rättigheter som arbetare i andra länder bara kan drömma om. Socialdemokratin har lyft Sverige från ett fattigt land till det välfärdssamhälle vi är idag. Men det socialdemokratiska välfärdsbygget hade aldrig varit möjligt utan en stark fackföreningsrörelse som stått bakom dem.

Denna facklig-politiska samverkan är lika aktuell idag. Socialdemokraternas starka band till LO utgör en garant för en löntagarvänlig politik. Men dessa band ger också socialdemokratin ett försprång i valrörelsen genom att fackföreningsrörelsen mobiliserar sina medlemmar och resurser för en socialdemokratisk valseger. En viktig del i detta är att socialdemokratin företräds av kandidater med facklig förankring.

Socialdemokratin blir inte trovärdig för medlemmarna i LO-kollektivet om den inte kan leverera företrädare från de fackliga leden. En riksdagslista utan ett enda fackligt namnpå valbar plats är helt enkelt inte acceptabelt för ett arbetareparti – särskilt i det röda Norrbotten som präglas av hög facklig anslutningsgrad.

Socialdemokraterna och LO behöver varandra. LO-distriktet i Norra Sverige vill därför uppmana Norrbottens socialdemokratiska partidistrikts valkonferens att anta en lista som avspeglar vår facklig-politiska samverkan. Allt annat är otänkbart för ettarbetareparti.

Krister Johansson,
ordf i LO-distriktet i Norra Sverige

Maria Östberg,
kassör i LO-distriktet i Norra Sverige

Stefan Brandlöv,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Alejandro Caviedes,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Lena Aronsson,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Gunnar Holmlund,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Rickard Engström,
edamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Jonas Jansson,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Ola Edeblom,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Fredrik Lundberg, 
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Sandra Jakobsson,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Roger Sandlund,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Johan Lindbom, 
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Jimmy Stenman,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Stefan Hortlund,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige

Patrik Löfgren,
ledamot i styrelsen för LO-distriktet i Norra Sverige