SVAR: Du är anställd av en privat ­arbetsgivare. Till skillnad från anställda inom stat, kommun och landsting omfattas du därför inte av bestämmelserna om sekretess i personal­administrativ verksamhet. Dessa bestämmelser finns i offentlighets- och sekretesslagen. För privat anställda finns regler om sekretess i vissa särskilda sammanhang. Till exempel sjuklönelagens regler om tystnadsplikt för uppgifter om enskilds hälsotillstånd i läkarintyg, som arbetstagaren lämnat till arbetsgivaren. Några särskilda regler om tystnadsplikt för den situation du beskriver finns inte. Om din chef blir uppringd av någon som vill ta referenser kan chefen alltså berätta om varningen du fått.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd