SVAR: Det är skyddat i grundlagen att den som är offentligt anställd har en rättighet att kritisera sin arbetsgivare. Men jag tycker du ska kontakta ditt skyddsombud. Skyddsombudet kan ställa krav på din arbetsgivare, så ni får en bra arbetsmiljö och så att din chef får den kunskap som behövs för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gör skyddsombudet med stöd av arbetsmiljölagen.

Peter Larsson,
ombudsman på Kommunal