Skorstensfejare, skräddare, smeder, fotografer och hovslagare. Det är några av de hantverksyrken som kommer att få ta emot sina gesäll- och mästarbrev på Stockholms Hantverksförenings årliga utdelning i Stockholms stadshus.

Gesäll- och mästarbreven är en kvalitetssäkring av yrkeskunskapen och i år delas de ut till 236 hantverkare, en rekordhög siffra. Tre av dem som får mästarbrevet är skorstensfejarna Tony Lobb, Jacob Gahne och Torsten Larsson som är arbetskollegor på Gotland.

Hur känns det att få ta emot mästarbrevet i Blå Hallen?

– Det är klart att man är stolt, högre än så här kan du inte komma i yrket. Det känns fint att ta emot mästarbrevet i Blå Hallen, det är en sådan sak som bara händer en gång i livet, säger Tony Lobb.

– Det har varit mycket jobb med att få mästarbrevet, så det är klart att det känns stort, säger Jacob Gahne.

Vad är det bästa med att vara skorstensfejare?

– Att få hjälpa någon som har ett problem, att få göra en annan människa glad, säger Torsten Larsson.

Det är det att det är ett så socialt arbete. Som skorstensfejare träffar du alla sorters människor, bönder på landsbygden och högt uppsatta chefer, du träffar alla samhällsskikt. Vi stiger rakt in i någon annans hem och liv, säger Jacob Gahne.

– Det sociala, och att det är ett varierande jobb. Vi gör både brandskyddskontroller, besiktningar och sotningar, säger Tony Lobb.

Vad kommer mästarbrevet betyda för era yrkesliv?

– Det är ett papper på att man är mästare. Ett kvitto, helt enkelt, säger Tony Lobb. 

– Kanske att du får en lite högre status i yrket. Men jag kommer inte ha det klistrat på magen, säger Torsten Larsson och skrattar.

Vad är den viktigaste fackliga frågan för skorstensfejare i dag?

– Den största utmaningen är säkerheten. Dåliga stegar och glidskydd som saknas på taken. Säkerheten för oss som jobbar på taket måste vara väldigt hög, vi ska inte behöva utsätta oss för livsfara när vi gör vårt jobb. Jag tycker att säkerhetstänket blivit bättre de senaste åren, men det kan alltid förbättras mer, säger Jacob Gahne.

För att få ett gesällbrev krävs att en teoretisk och praktisk utbildning och ett godkänt gesällprov som görs inför en granskningsnämnd av yrkeshantverkare. För mästarbrevet krävs minst sex års yrkeserfarenhet och en mästarutbildning.