I en artikel på DN Debatt går Oskar Taxén igenom slutsatserna i sin nya rapport ”Juridifiering – om förskjutning av makt från politik till juridik” som ges ut av tankesmedjan Arena Idé. Han konstaterar bland annat att det finns risker med att politikerna skjuter över beslut på myndigheter och domstolar.

Vad innebär juridifiering?

– Det innebär att de politiska besluten gradvis förflyttas från politikerna till juristerna. Det är en utveckling som skett i Sverige på flera områden. Bland annat inom funktionshinderspolitiken, miljöfrågor, infrastrukturplanering och invandringspolitiken. Ett exempel är att det i dag är domstolar som avgör vem som har rätt till personlig assistans, något som skapat en otydlighet om vem som bär det yttersta ansvaret. 

Vad är riskerna med det?

– Det finns flera risker. En är att medborgarnas förtroende för demokratin riskerar att urholkas. Om politikerna skjuter ifrån sig ansvaret för beslut på myndigheter är det lätt att vanliga människor fylls av en känsla av hopplöshet, att de känner att det inte går att påverka samhället. Risken är då att populistiska partier vinner mark. Men det är också ett problem om myndigheter börjar ta politiskt laddade beslut, får då äventyras myndigheternas viktiga neutralitet.

Varför har det blivit så här?

– Ansvaret för att det blivit så ligger enligt min analys till stor del på politikerna själva, de har lämpat över ansvaret för beslut på myndigheterna. Men till viss del handlar det också om att vi är med i EU. Lagar och regler som beslutas i EU är ofta luddiga och när de ska gälla i Sverige finns det ett stort utrymme för domstolarna att tolka dem själva.

Den förra socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt har ju pratat om att Sverige är på väg att bli en diktatur eller en teknokrati där bara experter bestämmer. Vad tror du om det?

– Jag tror inte att Sverige håller på att bli en diktatur. Men däremot behöver vi diskutera de här frågorna mer. Jag tror att politikerna behöver ta på sig ledartröjan, lyssna på medborgarna och driva politik utan att skjuta ifrån sig ansvaret. Annars är risken stor att människor börjar tvivla på att politiken spelar någon roll. Och då är vi ute på en farlig väg.