Frågan om ersättning för fackliga uppdrag har väckt vrede bland kommunalare med osäkra anställningar. De kommunalare som exempelvis arbetar som skolinformatörer får ersättning när uppdraget är för Kommunal. Men fackliga uppdrag för LO får de utföra gratis. LO betalar nämligen endast för utebliven arbetsinkomst. Inte om arbetet sker på tid utanför arbetstid.

Det här har fått Kommunal Västra Svealand och Kommunal Mellersta Norrland att motionera till LO med krav på en förändring. De påpekar att många kommunalare har timanställningar eller deltidsanställningar och är beroende av inhopp för att kunna försörja sig. Att då låsa upp sig för fackliga uppdrag på en ledig dag är för riskabelt när det inte ger någon inkomst. 

Frågan har varit uppe tidigare och LO har argumenterat att grunden för allt fackligt arbete är det sker på ideell basis. Facket betalar bara för utebliven lön när inte arbetsgivaren gör det. LO:s styrelse menar att det blir svårt att ersätta tid där arbetsförtjänst inte förlorats. Förslaget avslogs därför.

På en annan punkt nådde däremot Kommunal framgång. Det gäller problemet med sjukskrivna som förlorar sin ersättning trots att de fortfarande är för sjuka för att jobba. Genom ett extra skydd i kollektivavtalet kan arbetsgivaren betala sjuklön i 180 dagar så att personen hinner bli friskare. Problemet är att Försäkringskassan kräver att personen ändå ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Annars riskerar hon eller han att förlora rätten till sjukpenning. KA skrev bland annat om det här

Kommunal Sydväst vill att LO ska arbeta för att regeringen ändrar lagen så att Försäkringskassan tar ansvar för överlämningen till Arbetsförmedlingen. Överlämningen måste gå rätt till så att rätten till ersättning inte riskeras och beslut om sjukpenning ska gälla först när överlämningen har skett. LO håller med och bifaller förslaget, men påpekar att man inte lyckats få varken den nuvarande och förra regeringen att ta frågan på allvar.

Övriga förslag från Kommunals avdelningar avslogs. Eller så hänvisade LO till att det var frågor som det är bättre att förbundet driver under avtalsförhandlingarna. Det gällde bland annat ett förslag från Kommunal Norrbotten om att cellprovtagning och mammografiundersökning ska få ske under betald arbetstid, samt förslag om att kämpa för förlängd semester och kortad arbetstid.

Vad är LO:s repskap?

Mellan LO:s kongresser är representantskapet LO:s högsta beslutande organ.

Det sammanträder två gånger per år och består av representanter för LO-förbunden tillsammans med LO:s styrelse. Representantskapet består, utöver LOs styrelse, av 100 ledamöter. Varje förbund utser två ledamöter. Resterande mandat fördelas mellan förbunden efter antalet medlemmar.

Representantskapet ska ta fram en handlingsplan för förbundens gemensamma verksamhet, ha tillsyn över styrelsens förvaltning. Mellan kongresserna ska man också avgöra ärenden av viktig principiell betydelse.

Källa: LO