SVAR: I det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta, finns mycket riktigt en skrivning om att schemalagd arbets­tagare ska ha nio fridagar på en fyraveckorsperiod. Arbetstagare kan avstå rätten till nio fridagar. Så är avtalstexten tänkt att fungera. Det är svårt att svara på om det blir rätt eller fel i exemplet du beskriver. Ni har förmodligen ett lokalt årsarbetstidsavtal som reglerar avvikelser från det centrala avtalet. Ta kontakt med ditt lokala Kommunal för att reda ut detta.

Men jag vill ge en allmän kommentar till det du skriver. En arbetstagare ska ha sitt schema för kommande period minst tio dagar i förväg. Det förekommer också att schema inte finns när arbetstagare söker semester. Oavsett färdigt schema eller inte, om semester kvoteras görs det utifrån antal arbetsdagar under schemaperioden. Det viktigaste är att kontrollera att det inte blir för mycket arbetstid. Finns det ett schema när du beviljas semester bör fridagar och semesterkvot bli rätt.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal