SVAR: Det stämmer, att arbetsgivaren ska tillhandahålla möjligheter för lunch, vilket styrs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Däremot är detta inte lika med att man har rätt till Rikskortet, det vill säga Rikskuponger i kortform.

Lars Fischer,
ombudsman på Kommunal