Eileen växer upp i Londons slum och möter svenske sjömannen Hjalmar. De flyttar till ett fattigt Göteborg och bildar familj. Eileen och Hjalmar var Agneta Thomasin Svenssons farföräldrar och är huvudpersoner i romanen ”Alla röster, alla ljus”.

–  Det är ett tema och två gestalter som ligger mig nära. Jag följer min farmors och farfars livsförlopp ganska nära men det är en fiktiv historia. Min farfar var kommunist och han var med i Röd facklig opposition. Jag vet inte vilka aktioner han deltog i, men jag har placerat honom i en rad aktioner där han kunde ha varit med.

Genom sina farföräldrars liv berättar Agneta en del av Göteborgs historia.

”Alla röster, alla ljus” skildrar en del av Göteborgs historia. 

– I och med att jag berättar om den här familjen som bodde på de här adresserna så blir det naturligt att det andra kommer med. Till exempel Göteborgs judiska historia, många av judarna bodde i de områden där mina farföräldrar bodde.

Agneta själv bor i närheten av Göte­borg och arbetar som skötare inom rättspsykiatrin. Kommunal­arbetaren har följt Agnetas författarbana. Hon publicerades i novellsamlingen ”Var ligger min arbetsplats i morgon?” och skrev sedan diktboken ”Den vita baracken” om sina erfarenheter som behandlingsassistent. Agneta har tidigare jobbat som journalist och för Sveriges Radio gjorde hon en intervju med sin farmor. Därifrån har hon hämtat mycket stoff till sin bok.

Vad grep dig mest i deras berättelse?

– Vad som verkligen griper tag i mig är deras solidaritet, de låter alltid bostadslösa sjömän sova hos dem och de får också hjälp av sina grannar. Hjalmar är långt ut på vänsterkanten, ofta arbetslös och strejk­ar, och deras barn far ju illa på grund av att de är så fattiga.

Boken utspelas under 1920–1940-talen och Agneta ser stora likheter med dagens samhällsklimat.

– Det är rysligt vilka paralleller som finns. Man skulle jaga judarna ut ur Göteborg. Det är precis det vi ser i dag, man vill jaga ut unga flyktingar till Afghanistan. Jag ser ingen skillnad alls. Och nu ska nazisterna marschera här i Göteborg. Då blev det accepterat av etablissemanget och så börjar det bli nu också.

Agneta Thomasin Svensson

Ålder: 59 år.

Yrke: Skötare inom rättspsykiatrin.

Bor: Tolsjöhult utanför Göteborg.

Aktuell: Med romanen ”Alla röster, alla ljus” (Murbruk förlag).