SVAR: Lägst lön för utbildad undersköterska kan skilja sig lite åt beroende på vilket avtal du går på. Ring gärna Kommunal ­direkt på telefon 010-442 70 00, så kan de svara på vad som gäller utifrån just ditt avtal. Kommunals avtal inom vård och omsorg har individuell lönesättning, så under det utvecklingssamtal du ska ha en gång om året bör du ta upp med din chef att du tycker att du har en låg lön och ­fråga vad du ska göra för att få en bra löne­utveckling. Om du byter arbetsgivare är det också alltid viktigt att förhandla ny lön.

Ann Georgsson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström