SVAR: Först vill jag säga att det är oerhört tråkigt att du råkat ut för detta, som är ­ytterst allvarligt. Din arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för dig och ingen ska ­utsättas för kränkningar på arbetet.

I diskrimineringslagen står att det handlar om trakasserier när ett uppträdande kränker någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrund-
erna, till exempel religion. Om det ligger till på det sättet är lagen tvingande, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att sätta stopp för diskriminering på arbetsplatsen.

Eftersom frågan är direkt kopplad till dig som person är det dock svårt att ge ett allmänt svar på problemet. Kontakta omgående din fackliga representant, så att du kan få hjälp!

Elisabeth Haug,
ombudsman på Kommunal