– Det är väldigt, väldigt bra att regeringen ser behovet av att investera i välfärden. I skolan, i sjukvården och framför allt i äldreomsorgen. Det är precis det som behövs i dag – och i framtiden, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Befolkningen i Sverige växer och vi blir framför allt fler barn och fler äldre. Därför vill regeringen och Vänsterpartiet höja det generella statsbidraget till kommunerna permanent med fem miljarder 2019 och ytterligare fem miljarder 2020.

Regeringen föreslår också ett extra tillskott till kommunerna på dryga fem miljarder kronor för 2018. Pengarna ska bland annat användas till att stärka personalens arbetsvillkor. Däri ingår också en så kallad ”patientmiljard” som ska öka tillgängligheten i vården.

Satsningarna på välfärden hamnar på 35 miljarder kronor mer för 2018 jämfört med 2014.

Baudin säger att han i och med dagens budget ser en ambitionsförflyttning hos regeringen:

– Magdalena Andersson lyfter till och med äldreomsorgen när hon presenterar budgeten. Hon ökar statsbidragen och gör det rejält. Det är bra, då har regeringen sett det vi i Kommunal har sett under lång tid. Det är positivt.

Räcker de ökningar regeringen presenterar i dag?

– Det här är ett väldigt bra tillskott. Nu måste kommunerna lokalt prioritera och satsa på personalen. Det är viktigt att se hur det här landar. Äldreomsorgen är en kommunal angelägenhet och det är viktigt att de tar sitt ansvar.

LO har talat om att det behövs satsningar i storleksordningen 70 miljarder till välfärden de kommande åren. Det här är inte i närheten?

– Väldigt många kommuner kommer att bli hjälpta av det här tillskottet. Det viktiga är att regeringen fortsätter på den här vägen. Det kommer att behöva fortsätta efter 2020. Äldreomsorgen är underfinansierad men den här inriktningen är rätt och bra, säger Tobias Baudin.

Kommunals ordförande gläds också åt att avdragsrätten för fackavgiften återinförs.

– Äntligen! Det blir en indirekt lönehöjning för landets alla fackliga medlemmar. Det utjämnar obalansen gentemot arbetsgivarna som hela tiden kunnat göra avdrag för sina avgifter.

Vad säger du om att a-kasseavgiften inte blir avdragsgill?

– Vi är inte nöjda, men det kommer fler budgetar där de kan välja att höja avdraget för fackavgiften eller införa avdrag på a-kasseavgiften. Vår prioritering har varit att få tillbaka avdraget på fackavgiften. Det betyder att det billigare att vara med i facket.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar också regeringens aviserade höjning av statsbidraget till kommunerna.

– Från och med nästa år förväntas behovet av välfärd öka snabbare än vad intäkterna gör. Det är en situation som kräver stöd från staten och därför är satsningar på vård, skola och omsorg välkomna. Att regeringen aviserar för ökade generella statsbidrag för 2019 och framåt redan nu är mycket positivt. Det ger kommuner, landsting och regioner bättre möjligheter att planera sin verksamhet säger Lena Micko (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting i ett uttalande.