Enligt Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt är partiet och regeringen överens om att förlossningsvården ska få en miljard om året mellan 2018 och 2022. 

– Den som föder barn ska känna sig trygg med att man får den vård man behöver, men så är det inte alltid idag. Därför är vi väldigt glada över att ha fått igenom en så stor satsning som 1 miljard kronor om året från och med nästa år. Nu ger vi landsting mycket goda förutsättningar för att skapa en bra förlossningsvård, säger Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande. 

I paketet på 4,7 miljarder 2018 finns också satsningar på bland annat barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovård.