På söndag öppnar valurnorna till det norska stortinget, motsvarigheten till riksdagen, och på måndag den 11 september avslutas valet. Norge har sedan förra valet 2013 haft en borgerlig regering bestående av Höyre och Fremskrittspartiet.

Mette Nord är ordförande i Fagforbundet, Kommunals motsvarighet i Norge, och säger att regeringen har försämrat mycket för deras medlemmar.

– Vi har haft en regering som har gett stora skattesänkningar till de med högst inkomster. Vi vill ha en förändring där man inte ger skattesänkningar till de som har mest utan säkerställer en bra välfärd, säger Mette Nord.

Fagforbundet har frågat sina medlemmar vilka frågor som är viktiga och har sedan drivit de största frågorna i valrörelsen. Det är i stort sett samma frågor som Kommunal driver i Sverige, till exempel trygga anställningar.

– Den här regeringen ändrade reglerna för visstidsanställning så att det blev lättare att inte ge fasta jobb. Vi vill ändra tillbaka så att visstidsanställning bara ska vara tillåtet för vikariat och säsongsarbete, säger Mette Nord.

Även rätt till heltid är en stor fråga. Enligt Mette Nord arbetar upp mot 70 procent av de anställda inom hälso- och omsorgstjänsterna deltid. Ju mindre utbildning man har desto större andel deltid arbetar man. 

Mette Nord säger att det finns en annan verklighet än den bild som svenskar ofta har av Norge som ett rikt land där de flesta har arbete. De senaste åren har arbetslösheten ökat till följd av fallande oljepriser.

– Ungdomsarbetslösheten är elva procent och i övrigt är arbetslösheten runt fyra procent. Vi säger ju gärna att Norge och de andra skandinaviska länderna är länder med små klassklyftor men vi ser att det ökar också här, säger Mette Nord. 

Fagforbundet driver också frågan om nej till vinst i välfärden. I Norge har en ganska liten andel av välfärden privatiserats men det har gradvis ökat de senaste åren, enligt Mette Nord.

– Men flera av de stora kommunerna har efter kommunvalet 2015 tagit tillbaka verksamheter i egen regi och det har förbättrat arbetsvillkoren. Vi tycker heller inte att skattepengar ska gå ner i fickorna på några stora koncerner i stället för att gå till välfärdstjänsterna, säger Mette Nord.

Fagforbundet har facklig-politisk samverkan med Arbeiderpartiet, precis som Kommunal har med Socialdemokraterna. Mette Nord säger att Fagforbundet främst försöker påverka sina medlemmar att använda sin rösträtt.

– Vi har sagt att vi vill ha en ny regering och uppmanat våra medlemmar att rösta på något av de rödgröna partierna, så vi har inte sagt ett parti specifikt.

Valutgången på måndag är oviss. Före sommaren tydde allt på att det blir regeringsskifte i Norge, men enligt de senaste mätningarna får högerregeringen sitta kvar med liten marginal.