Sedan Alliansregeringen lade ner Arbetslivsinstitutet saknas en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Men nu har regeringen och Vänsterpartiet beslutat att införa en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.

Förutom att samla och sprida kunskap om arbetsmiljö ska myndigheten också utvärdera arbetsmiljöpolitiken som förs. Syftet är att stärka det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

Både fackförbund och arbets­givarorganisationer har en längre tid påpekat behovet av en myndighet som kan stärka arbetsmiljöarbetet.

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap ska placeras i Gävle och inleda sin verksamhet den 1 juni 2018.

– Arbetsmiljö är en så central fråga för allas våra arbetsliv. Hur den är och utformas avgör så mycket. Hur vi trivs, hur länge vi orkar arbeta, om vi får vara friska och ha hälsan i behåll. Därför är det så centralt att förstärka och samla ihop det arbete som görs, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson, i ett pressmeddelande.