Tack för dina synpunkter. Kommunal arbetar hela tiden för att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor. Det gör Kommunal genom avtalsförhandlingar, i mötet med medlemmar på arbetsplatserna och genom lokalt fackligt arbete. Det du tar upp i din artikel handlar framför allt om avtalen i trafikbranschen. Där skriver du bland annat att vi inte gör tillräckligt för bussförarna i avtalsförhandlingarna.

Du går dock händelserna i förväg. Årets avtalsförhandlingar har i skrivande stund ännu inte påbörjats. Vi kommer, i enlighet med de demokratiska principer som råder i Kommunal, kalla in avtalsdelegationen för buss när det är dags för förhandlingar. Detta kommer ske i september.

Det är avtalsdelegationen som prioriterar avtalskraven, som därefter beslutas av förbundsstyrelsen. Ombudsmännen sköter sedan förhandlingar på uppdrag av avtalssekreteraren och avtalsdelegationen. När det finns ett slutgiltigt förslag så beslutar förbundsstyrelsen om ett nytt avtal. Avtalsdelegationen och förbundsstyrelsen är valda och utsedda av Kommunal. De krav som vi driver är därmed förankrade i organisationen och ingenting som enskilda ombudsmän har mandat att själva besluta om.

Vårt mål vid alla avtalsförhandlingar är givetvis att teckna så bra avtal som möjligt för medlemmarna. För att kunna locka fler personer till bussföraryrket, samt se till att befintlig personal stannar kvar, krävs en god arbetsmiljö med trygga villkor. Vi inleder årets avtalsrörelse med just dessa viktiga frågor i fokus.

Yvonne Chevallerau, 

Gruppchef på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet