Föraren Göran Sandberg tog initiativet till namninsamlingen som 162 förare av 163 skrev på. Kravet stöds av såväl manliga som kvinnliga förare.

– Direktörerna i Stockholm säger att vi har luftkonditionering i bussarna. Men det hindrar inte att det blir varmt på sommaren. Det är också en bekvämlighetsfråga, även för kvinnor som inte vill ha kjol, säger han.

Kjol ingår i uniformen för kvinnor men inte för män. När Göran Sandberg efter att ha fått nobben att köra i shorts försökte beställa en kjol blev det stopp i systemet.

– Jag fick låna en kjol av en kvinnlig kollega. Den har jag kört i under sommaren. Ledningen har sagt att det är tillåtet, säger han.

I slutet av september är det dags för årets uniformsbeställning. Göran Sandberg hoppas att shortsförbudet till dess är hävt samt att kjol blir möjligt att beställa för alla oavsett kön.

Han är medlem i förarnas lokala arbetsplatsklubb och är skyddsombud. Arbetsplatsklubbens ordförande Anna-Karin Vänman tycker att Göran Sandbergs kamp för rätten att bära shorts är mycket bra.

– Det märkliga är att vi sedan tidigare har shorts i våra garderober som vi inte tillåts använda. Transdevs ledning borde förstå hur orimligt deras förbud mot shorts är. Och det gäller även att män inte tillåts bära kjol. Det är en jämställdhetsfråga.

Hon berättar att varje förare får ett antal poäng beroende på hur många timmar de kör. Dessa poäng används till att beställa uniformskläder för.

En kvinnlig förare hade inte tillräckligt med poäng för att beställa kjol sedan hon beställt en ny jacka. Då erbjöd sig en manlig kollega som hade poäng över att beställa en kjol åt henne. Men det gick inte. På grund av hans kön gick det inte att beställa en kjol, även om han själv inte skulle bära den.

Namninsamlingen har nu överlämnats till Transdevs ledning. Lena Gellerhed berättar att det finns en policy för hur uniformen ska vara utformad. Den policyn tas fram av en uniformsgrupp och en styrgrupp.

– I dag finns inte shorts som en del av vår uniform. Vi kommer att titta på de krav som förs fram i namninsamlingen, säger hon.

Hon tillägger att beslut i uniformsgruppen och styrgruppen tar minst 1,5 år att genomföra. Det beror på de upphandlingar som ska göras.

– Så det blir inga nya regler om shorts till nästa sommar i alla fall. Att förarna redan har shorts i sina garderober från tidigare entreprenörer spelar ingen roll. Transdev har tagit fram en uniformspolicy som bland annat tar hänsyn till säkerhet och respekt för alla medarbetares religiösa inställning.

Lena Gellerhed bekräftar att i nuläget är det bara kvinnor som tillåts beställa kjol.

– Vi får titta på detta i vår uniformsgrupp. Vår ambition är att vara så lyhörda som möjligt för våra medarbetares önskemål. Jag kan inte se några problem med att män bär kjol. Och jag tror inte att det ska behöva ta 1,5 år att ändra på det, säger hon.

Vidare kan det berättas att Göran Sandberg efter att det blivit uppmärksammat att kan kör i kjol fick frågan om han vill bli hedersmedlem i Svenska kiltsällskapet, vilket han tackade ja till. Ordföranden i föreningen kom upp till Umeå och överlämnade en kilt.

Den bär han ibland på fritiden. En gång med kalsonger under. En kollega skvallrade för kiltsällskapet vars ordförande strängt förklarade för Göran Sandberg att kalsongerna måste av, inget får bäras under kilten. Som hedersmedlem måste han respektera detta.