Du var själv en av alla dem som drabbades av branden, hur då?

– Den 4 augusti flydde jag från Nyhyttan med fru, barn och bror. Det blev för farligt att vistas där. Samtidigt som vi åkte kunde vi se att all min skog brann. Stora delar av skogen blev förstörd. Jag bestämde mig ganska direkt för att skriva en bok om det här. Jag ville få klart för mig vad som hade hänt egentligen.

Vilka var orsakerna bakom den här enorma skogsbranden?

– Det finns inte en syndabock eller ett enda misstag. Jag vill poängtera att det här inte var en spontan naturkatastrof utan resultatet av ett antal beslut. Dels för länge sedan när man bestämde hur man skulle planera skogen, dels i närtid när man bestämde sig för att skära ned räddningstjänsterna så att de tappar resurser men också slutar att fortbilda sig. Och sedan fattas ett antal dåliga beslut under själva bekämpningen. Min tes i boken är att eftersom det här är organisationer under ekonomisk press så skapar det en rädsla eller ovilja att ta i ordentligt trots att det är en extrem situation.

Du skriver att det fanns en rädsla för att orsaka utgifter?

– Ja, det är min tanke. Det var tydligt att under den här branden så föredrog räddningstjänsterna att släcka inom sina geografiska gränser. Men branden bryr sig ju inte om kommungränser.

Du skriver också att Sverige inte verkar ha haft så här stora bränder sedan medeltiden. Tror du att något liknande kommer ske under vår tid?

– Det är mycket möjligt. Det finns undersökningar som visar att vädret kommer att bli allt brandfarligare. Den del av året då det är risk för skogsbrand kommer att bli längre. Och rapportering från utlandet visar att extrema skogsbränder blir vanligare, även i länder där skogen ser ut som i Sverige.

Fakta

Namn: Sven Olov Karlsson

Är: Författare och journalist från Bagarmossen/Nyhyttan, 46 år.

Aktuell: Med boken "Brandvakten" (Natur & Kultur).