– Vi håller på att utreda saken och kommer att göra ett arbetsplatsbesök för att prata med personalen och ta reda på vad som hänt, säger Gazmend Isufi, ordförande för Kommunals sektion 16 i Malmö, som organiserar personal i förskola och skola till KA.

Det var på tisdagskvällen som mamman till 1,5-åringen upptäckte skadorna när hon skulle duscha av pojken, rapporterar SVT Nyheter. 
Barnet hade ett femtontal bitmärken på ryggen och när familjen åkte till akuten upptäckte läkaren bland annat också fler bitmärken på pojkens huvud. Enligt mamman, som sagt att hon ska polisanmäla händelsen, sa ingen av pedagogerna något om bitmärkena när barnet hämtades från förskolan. Händelsen har lett till upprörda reaktioner, inte minst i sociala medier.

Malmö kommun kommer nu att utreda händelsen.
– Det finns tydliga rutiner som säger att personal inte ska lämna barn ensamma, inte vara för långt bort från barnen när man är ute och att det alltid ska vara personal på plats i vilorummet när barnen vilar. Det är sådana situationer där ett sådant här bitande skulle kunna ske, säger Peter Wahlström, utbildningschef för förskoleområdet, till SVT Nyheter.

På Kommunal har man heller inte fått några signaler om arbetsmiljöproblem.

– Nej, inget som vi känner till just i dag, säger Gazmend Isufi.

Vad kan facket göra i sådana här fall?
– Vi bistår med allt som medlemmarna efterfrågar. Vi måste först ta reda på vad som hänt. Vad medlemmarna anser om saken är det som är viktigast, säger Gazmend Isufi.

Karin Bergstrand är HR-chef för förskoleförvaltningen i Malmö stad. Hon berättar för KA att stödåtgärder satts in från kommunens specialpedagogiska och psykologiska team till både personal, chefer och vårdnadshavare till barn på förskolan.
– Det här innebär naturligtvis en påfrestning för medarbetarna, säger hon.
Totalt finns på förskolan 57 barn och 11 personal. Enligt Bergstrand hade förskolan dagen när bitmärkena upptäcktes en bemanning på 5,2 barn per personal.

– Det är ju en normalsiffra, säger Karin Bergstrand.

Faktum är att 5,2 var rikssnittet för bemanning på förskolor 2016. Kommunens utredning av händelser kommer presenteras i nästa vecka. Karin Bergstrand vill inte spekulera i om det kan leda till några disciplinära åtgärder mot personal. Generellt om ett barn utsätts för en kränkning och man kan konstatera att personalen brustit i att ha uppsikt, kan en åtgärd vara en varning, en omplacering eller stödjande insatser till förskolan.
– Det kan handla om stöd i hur man bemöter barn med olika uttryckssätt.