I går varslade Kommunal om konflikt efter att Vårdföretagarna inte erbjudit löner i linje med industrimärket för privatanställda personliga assistenter. Nu utses Jan Sjölin och Claes Stråth som medlare i konflikten. Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare för Kommunal, och Claes Stråth är tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund säger att hon hoppas att konflikten kommer att lösas med hjälp av medlarna, men att Kommunal inte kommer att acceptera löner som ligger under märket.

– Vi kräver löner som ligger på märket, vi kräver varken mer eller mindre. Personliga assistenter ska få löner på märket precis som alla andra på arbetsmarknaden. Det är en del av den svenska modellen att lönerna ska följa märket, och det ska gälla alla yrkesgrupper, säger Lenita Granlund. 

Om inte konflikten lösts innan den 8 september kommer Kommunal att införa en nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning av personal på hela avtalsområdet.

På tisdag förmiddag den 29 augusti inleds de första mötena med medlarna.