– Det är inte helt tydligt hur det är med det här, sade Oskar Taxén till KA strax före sommaren.

Försäkringskassan säger i ett svar till Kommunal att man just nu håller på att se över myndighetens styr- och stöddokument om assistansersättning och där ingår bland annat frågan om ersättning vid jour och beredskap.

Översynen ska vara klar i september.

På frågan om hur Försäkringskassan ser på frågan om man har stöd i lagen att betala ut betydligt lägre ersättning för jourtimmar svarar kassans rättsliga expert, Anna Haglund så här:

– Den frågan kan inte besvaras innan översynen är avslutad, skriver hon i ett mejl till Kommunalarbetaren.

Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna inom Almega har diskuterat en gemensam uppvaktning i ämnet, för att försöka reda ut vad som gäller, men de just nu pågående och knöliga avtalsförhandlingarna om ett nytt avtal för privatanställda assistenter har kommit emellan.

– Vi får återkomma i denna fråga efter avtalsförhandlingarna, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund, säger även hon, att den här frågan får komma senare.

– Vi har inte fördjupat oss så hemskt mycket i det här ännu. Men det här är en fråga som vi också måste ta tag i, säger Inga-Kari Fryklund.

Assistansersättningen är i dag i normalfallet 291 kronor per timme. Men för jourtimmar, då brukaren sover betalar Försäkringskassan ut 73 kronor per timme. Jourersättningen i de privata avtalen för personliga assistenter är också mycket låg.

Assistansersättningen regleras i bland annat socialförsäkringsbalken och Förordning om assistansersättning. Här finns skrivningar som uppenbarligen ger visst tolkningsutrymme. ”Regeringen eller den myndighet som bestämmer meddelar närmare föreskrifter om schablonbeloppet”, står det bland annat i socialförsäkringsbalken.

Kan det vara så att Försäkringskassan gör fel?

– Det är inte helt tydligt hur det är, men man har gjort på det här sättet ända sen 90-talet. Och det är aldrig någon domstol som slagit ner på det vad jag vet, sade Oskar Taxén när KA intervjuade honom i juni om detta.