Det började med att en av undersköterskorna som arbetar natt på förlossningsavdelningen på Hallands sjukhus ställde en fråga till Kommunals sektion. ”Ska vi verkligen förlora pengar på att delta i en utbildning på dagtid som arbetsgivaren kallat oss till?”. Nattpersonalen på förlossningen i Halmstad hade deltagit i många kurser på dagtid, och istället för att få sin ordinarie lön för nattarbete fått lön som motsvarar dagtid.

Det hela berodde på ett systemfel i tidrapporteringen, då utbildningsdagarna skrevs upp som dagtid i systemet. Efter att frågan kommit in till sektionen påbörjade Kommunal förhandlingar med Region Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

– I kollektivavtalet står det att du inte får förlora i lön när arbetsgivaren kallat dig till en utbildning. Du ska behålla lönen och om utbildningen är högst sju kalenderdagar ska du även behålla din ob-ersättning, säger Charlotte Karlsson.

Efter förhandlingar med arbetsgivaren gick Region Hallands sjukhus med på att korrigera den lön som undersköterskornas missat tio år tillbaka i tiden. Det visade sig att de runt 60 medlemmar som var berörda hade rätt att få ut mellan 1 500 och 18 000 kronor i ersättning för felet. Hur mycket ersättning som undersköterskorna hade rätt till berodde på hur länge de arbetat natt och hur många utbildningstillfällen de deltagit i.

– Det känns bra att vi fick ut ersättningar så långt tillbaka i tiden, men det är lika viktigt att vi fick igenom en förändring i policy kring tidrapporteringen. Arbetsgivaren har varit ute och informerat alla chefer på Region Hallands sjukhus, så att felet inte ska upprepas. Men kanske kan samma problem finnas på andra håll i landet, säger Charlotte Karlsson.