Införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, i Göteborg har blivit en riktig långbänksfråga. Redan 2015 beslutade kommunfullmäktige att LOV i hemtjänsten skulle införas, mot den styrande röd-grön-rosa minoritetens vilja. Ärendet har skjutits upp ett par gånger. I juni i år drev Socialdemokraterna och Vänsterpartiet igenom att frågan skulle återremitteras en gång till med krav om mer utredning.

LOV skulle enligt tidigare planer ha införts i januari 2018.

– Det kommer minst krävas tre månader ytterligare om det beslutas under hösten, säger Gisela Askne, projektledare i Göteborg för införandet av LOV.