I sommar har bland annat Lokaltidningen Mitt i berättat att oroliga kunder, många mellan 70 och 80 år år, ringt till Värmdö sotningsdistrikt efter att de kontaktats per telefon av någon som har velat boka tid för sotningsarbete. Inget av dessa telefonsamtal har kommit från den sotarmästare som anlitas av kommunen.

Jonny Jakobsson säger att detta brukar förekomma under begränsad tid och i begränsade områden under sommarmånaderna. Men nu börjar detta fenomen bli allt mer utbrett över landet.

– Det finns bluffsotare som kan jämföras med asfaltläggare som plötsligt dyker upp och sedan försvinner efter att kunderna har fått en saltad räkning.

Men det handlar inte bara om bluffsotare. Enligt Jonny Jakobsson har nya upphandlingsregler med rätt till egensotning skapat problem för de sotarmästare kommunerna har utsett att ansvara för sina sotningsdistrikt.

Tidigare rådde monopol. Sotarmästaren i distriktet ansvarade för all sotning. Detta ville regeringen bryta upp genom att införa rätten till upphandling av sotning/rengöring/brandskyddskontroll, med möjlighet för en fastighetsägare att utföra sotning/rengöring/brandskyddskontroll på egen hand.

– Egensotning ska anmälas och godkännas av kommunen när det gäller lagstadgad sotning, rengöring och brandskyddskontroll. Men så fungerar det inte alltid. Sotare som har förlorat en upphandling, eller sotare som vill köra eget vid sidan av, kan kontakta fastighetsägare för att erbjuda sina tjänster.

Enligt Jonny Jakobsson skapar detta problem för den sotarmästare som vinner upphandlingen.

– Sotarmästarens anbud bygger på en beräkning av hur stort kundunderlaget är och hur mycket personal som då behövs. De beräkningarna kan bara på några veckor efter upphandlingen visa sig vara helt felaktiga då kunder istället valt en annan sotare, säger han.

När sotare utan kollektivavtal konkurrerar ut seriösa sotare med kollektivavtal finns risk för social dumpning av villkoren för dem som utför jobbet.

– Vi ser en allt större risk för en sådan utveckling och att sotarbranschen kan få ett dåligt rykte. Både vi och arbetsgivarna kräver att reglerna för upphandling förändras, fast vi har ännu inte sagt hur.

Jonny Jakobsson tycker att rätten till egensotning bör tas bort.

– Ett alternativ är att kommunen i upphandling utser 2–3 sotare som fastighetsägarna kan välja mellan, så sker redan i dag i några kommuner, säger han.