Det betyder att lönerna i snitt höjs med minst 554 kronor i år, 515 kronor nästa år och 604 kronor året därpå. Löneökningen gäller från 1 juli samtliga år.

Ersättningar och tillägg höjs med 6,5 procent. Vilket betyder 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,3 procent året därpå.

Avtalet innehåller tariffer, alltså gäller olika lönegrupper beroende på bland annat ålder och kvalifikationer. Men det finns också lokala avtal om en alternativ lönemodell.

– Vi har haft mycket diskussioner om lönesystemet, om att byta från tariffer till individuella löner, men har inte fått ihop det. Nu fortsätter vi med arbetsgrupper, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman, Kommunal.

Det gör också att fackets krav på en ny modell för övertidsersättning läggs på is.

Liksom i förra årets förhandlingar krävde Kommunal att anställda ska få veta sitt schema minst fyra veckor innan det träder i kraft.

– Vi har jobbat mycket med frågan, men inte fått till någon skrivning. Men vi kommer fortsätta att trycka på i den här frågan, säger Jörgen Gustavsson.

Krav fanns också på att begränsningsperioden för ordinarie arbetstid skulle ändras från sex månader till 16 veckor. Men där fick facket inte gehör.

– Arbetsgivaren vill ändra till 12 månader, säger Jörgen Gustavsson.

Därför blev det alltså inga ändringar. Inte heller förändrades begränsningsperioden för den sammanlagda veckoarbetstiden från sex månader till 16 veckor, som Kommunal krävt.

Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020.