Även konsultbolaget Sigma har deltagit i projektet. Tekniken är en del av det som kallas Internet of Things då sensorer och processorer byggs in i olika saker och kan registrera olika uppgifter och kommunicera dem.

Nu har den här tekniken använts för att ta fram en larmapp som är kopplad till olika sensorer i brukaren hem. Sensorer i en madrass kan till exempel känna av om brukaren vaknar under natten och larma hemtjänsten. Det skulle kunna göra att hemtjänsten bara besöker brukaren när den är vaken och har behov av besök i stället för att titta till den flera gånger under natten.

Men den nya tekniken är ännu inte i bruk. Projektet i Östersund visar att det finns fler tekniska krav som måste uppfyllas och att höga krav ställs på sekretess, inte minst med den nya dataskyddsförordningen, GDRP, som ersätter personuppgiftslagen, PUL, nästa år. Sedan ska appen testas praktiskt.

– Det viktigaste är att kunna visa på att det går att använda tekniken till hjälp, att man inte ska vara rädd för tekniken. Den kommer att stödja det arbetssätt som man vill ha inom hemtjänsten, säger Martin Andersson, student vid Mittuniversitetet som utvecklat appen.