När hemtjänstpersonalen i södra Stockholm upptäckte en vanvårdad katt hemma hos en dement vårdtagare valde en av dem att anmäla händelsen till länsstyrelsen.

Brott mot sekretessen, ansåg någon som i sin tur anmälde hemtjänstpersonalen till Justitieombudsmannen (JO), berättar SVT Nyheter Stockholm.

Hade händelsen skett i dag hade det sannolikt inte gjorts någon anmälan till JO. I början av maj beslutade riksdagen om en sekretessbrytande bestämmelse för att förhindra krockar mellan sekretessbestämmelser och djurskyddslagen. Det betyder att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten får informera ansvarig myndighet om de misstänker att djur far illa.

Riksdagen uppmanade regeringen den 3 maj att komma med en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt.