I den sista delen i romansviten om barndomsvännerna Elena och Lila blandas återigen glädje och sorg. Det är sjuttiotal och Italien präglas av politiskt våld. Elena återvänder till Neapel, kommer till nya insikter om livet och kärleken. Vänskapen med Lila blir tätare, men sätts också på nya prov. Trådarna i historien knyts ihop och bitar faller på plats. Samtidigt är det en berättelse om uppbrott, mognad och självständighet men också människors gåtfullhet. Denna sista del i romansviten trollbinder mig på samma sätt som del två.