SVAR: Det är mycket som är offentligt hos ett landsting, men inte allt. Man måste pröva varje förfrågan mot sekretesslagstiftning. Vänd dig till ditt lokala Kommunal, så kan de beskriva hur löneläget ser ut, alternativt få din chef att beskriva det.

Det finns inte reglerat vad som är lägsta löneökning i det centrala kollektivavtalet. Ett gemensamt löneutrymme beräknas utifrån antalet medlemmar och det blir det lägsta utrymme som arbetsgivaren och Kommunals representanter ska fördela i lokala förhandlingar. Om löneökningen sker utifrån prestation ska ett antal krav ställas. Bland annat ska varje medlem veta vad som ger löneökning och att bedömningen är gjord av en chef som kan göra en sådan bedömning.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal