SVAR: Lönen ska vara individuell och differentierad, vilket står att läsa i det löneavtal du omfattas av. Vad som ger löneökning förhandlas mellan ditt lokala Kommunal och arbetsgivaren.
Min uppfattning är att lönebidrag inte är ett krit­erium som ska påverka löne­ökningen. I stället ska kriterier som beskriver vad du gör och hur du utför arbetsuppgifterna vara det som ligger till grund för löneökning.

Din chef ska kunna motivera din löneökning. ”Till­förlitlig” verkar inte hänga ihop med sjukfrånvaro eftersom du skriver att du inte varit sjuk. Om du inte frågat din chef tidigare, så gör det nu. Får du inget svar kontaktar du ditt lokala Kommunal. Vi har alltid möjlighet att begära förhandling med din arbetsgivare.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal