Kommunal kommer att medverka under årets Almedalensvecka i Visby. Vi är där för att lyfta och diskutera frågor som är viktiga för medlemmarna i Kommunal. Det handlar om löner, anställningsvillkor och utvecklingen på arbetsmarknaden.

Annelie Nordström (Fi) förespråkar frånvaro vid årets arrangemang på Gotland eftersom Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, närvarar. Det går inte annat än att hålla med om att det är förfärligt att grupper som NMR kommer att manifestera i Almedalen. Likaså är det förfärligt att organisationer som RFSL tvingas ställa in arrangemang, och skala ner sin närvaro, av säkerhetsskäl. Skulle den trenden fortsätta kommer Almedalen inte att vara den arena den är i dag.

Kommunal är i Almedalen för att vi anser att det är en plats där vi har möjligheten att påverka andra i frågor som rör Kommunals medlemmar. Här finns alla de stora politiska partierna, här finns LO och flera andra stora fackförbund, här finns representanter för arbetsgivarna.

Under årets Almedalsvecka deltar representanter från Kommunal i olika arrangemang och debatter. Vi arrangerar även seminarier om utbildning och jämlikhet, Kommunals förändringsresa, om hur vi säkrar den framtida finaniseringen av välfärden och om hot och våld i välfärdens tjänst.

 

Karin Hagman,
kommunikationschef