”Hur inflödet av patienter kommer att se ut vid en viss tidpunkt går att uppskatta, men inte att på förhand avgöra i detalj”, skriver Karolinskas sjukhusdirektör Melvin Samson bland annat i sitt svar.

Det var i vintras som en tvärfacklig anmälan om brister i arbetsmiljön, en så kallad 6:6a, gjordes.

Anledningen var en pressad arbetssituation med underbemanning i samband med överbeläggningar. Facken, bland andra Kommunal, krävde att det ska göras riskbedömningar vid överbeläggningar och efterlyste en handlingsplan.

Efter det har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion och krävt åtgärder. Karolinska har nu fått möjlighet att yttra sig med anledning av att Arbetsmiljöverket meddelat att man överväger ett så kallat föreläggande, som kan medföra vite.

I sitt yttrande försvarar sig sjukhuset med att man gjort vissa åtgärder och att annat är på gång, till exempel har arbetet med att ta fram en ny rutin för riskbedömning vid överbeläggning inletts. Satsningar på att rekrytera mer personal görs också, menar sjukhusledningen.

Kommunal vill inte kommentera yttrandet från arbetsgivaren.

– Jag tänker inte uttala mig före det att Arbetsmiljöverket kommit med sitt utlåtande, säger Anders Persson, Kommunals huvudskyddsombud vid Karolinska i Solna.

Arbetsmiljöverket kommer nu överväga om de åtgärder arbetsgivaren vidtagit är tillräckliga, eller om man går vidare med sitt hot om föreläggande. Ett beslut kommer sannolikt inte förrän efter sommaren.