SVAR: Många hamnar mellan stolarna när Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tycker olika. Arbetsförmedlingen bedömer dina chanser till arbete på en faktisk arbetsmarknad, medan Försäkringskassan gör en strikt medicinsk bedömning mot en fiktiv arbetsmarknad. Försäkringskassan nekar dig ersättning, antagligen när du nu jämförs mot ”normalt förekommande arbeten” på hela arbetsmarknaden. Du kan begära omprövning av detta beslut inom två månader och överklaga till förvaltningsrätten om beslutet inte ändras. Du måste då komplettera med nytt sjukintyg, där läkaren tydligt förklarar varför din arbetsförmåga är nedsatt även i lättare arbeten och vad du inte kan utföra. Eventuell bedömning från Arbetsförmedlingen är också bra att ta med.

När du inte längre får sjukpenning måste du återgå i arbete eller anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Är du arbetslös, vill söka arbete på heltid och ha hel a-kassa kan du hänvisa till att Försäkringskassan anser dig ha hel arbetsförmåga. Du har rätt att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och hur många timmar du kan arbeta avgör du i princip själv. Men det kan uppstå problem om du fortfarande är sjukskriven med läkarintyg och hävdar att du är sjuk och saknar arbetsförmåga, medan du söker arbete och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. 

Du kan också ha rätt till a-kassa om du fortfarande har en anställning, har beviljats tjänstledighet utan lön och av hälsoskäl inte kan återgå till tidigare eller annat arbete  hos arbetsgivaren. Detta om Försäkringskassan bedömt att du har arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt och arbetsgiv­aren har vidtagit möjliga rehabiliteringsåtgärder. 

Får du ingen sjukersättning eller a-kassa kan du ansöka om försörjningsstöd hos ­socialförvaltningen, kanske medan saken prövas i domstol.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd