SVAR: Att du är kodad i Time Care behöver inte påverka ditt anställningsskydd, för du har ju ändå din tillsvidareanställning. Du ska ha schema i god tid och vara med på det som övriga medarbetare deltar i, som arbetsplatsträffar.  Dessa träffar ska vara schemalagda så att alla anställda i god tid vet när de hålls och kan förbereda sig. Skulle du inte få delta måste du fråga din chef om varför.  

Jag vet inte hur ni gör inför en verksamhetsplan­ering, men om alla tillsvidareanställda ska vara med finns ingen anledning till att just du ska utelämnas. Kanske är ni många på arbetsplatsen, så att bara några kan vara med och planera? Ta reda på hur gången ser ut innan du går vidare med frågan.

Vidare får arbetsgivaren bedöma fördelningen av er egen planeringstid och även bestämma att någon annan planerar den. Däremot kan arbetsgivaren inte kräva att du läser mejl och planerar på din fritid. Dock, om mejlen är riktade direkt till dig och handlar om relationen mellan dig och din arbetsgivare bör du nog läsa dem även om det sker på din fritid. Naturligtvis ska du ha ditt arbetsschema i god tid så du kan planera din fritid. Har ni kanske en dålig organisation på er arbetsplats? I så fall bör ni ta tag i det genom arbetsplatsombud eller det lokala facket. Man ska enligt arbetsmiljölagen kunna förena arbetsliv och familjeliv, men det finns inga regler som säger att man har rätt att sluta jobbet vissa tider på dygnet. Med ett schema i god tid blir det enklare att plan­era, men frågan är ju om det är möjligt på din arbetsplats. Gör ni några skyddsronder? Under en psykosocial skyddsrond borde alla dessa saker komma fram. Mer info finns på arbetsmiljoupplysningen.se.

Elisabeth Haug, 
ombudsman på Kommunal